Vår visjon

Vårt mål er at kommunen skal vere ein god stad og attraktiv kommune for innbyggarane våre å bu i.

Våre hovedsaker

Helse- og omsorgstilbod

Tryggleik i kvardagen er avgjerande for eit godt liv. Difor er det viktig å oppretthalde og vidareutvikle dei tenestene vi har innan denne sektoren i Gaular.

Skule og barnehagar

Gaular Høgre har ambisjonar på vegne av elevane. Skulane våre har god kvalitet med gode resultat og slik ønskjer vi at det held fram. Skulen skal vere ein trygg og god stad for læring, meistring og der elevane utviklar gode sosiale evner.

Næringsliv

Gaular kommune skal framstå som ein moderne og attraktiv kommune for investering og utvikling av næringslivet. For å oppnå dette må kommunen legge til rette /stimulere til vekst og verdiskaping.

Kultur, miljø og natur

Frivillige lag og organisasjonar er berebjelken for aktivitetar og gode fritidstilbod, og dermed også samhald mellom folk.

Se vår politikk
Mathias Råheim, Ordfører, Gaular
Mathias Råheim
Ordfører, Gaular

Gaular kommune

Sogn og Fjordane

Kontakt

Anne Kristin Lilleaasen
Leder
Telefon: 48080022

Ingvar Torsvik Myrvollen
Fylkessekretær
Telefon: 90123185

Våre folk