Kontakt

Adresse

v/ Anne Lilleaasen, Kårstad
6977 BYGSTAD

Våre folk

Se våre politikere

Om Gaular Høgre

Gaular Høgre ledes av Anne Kristin Lilleaasen

Målet med det lokale sjølvstyret er å lage gode løysingar ut frå lokale forhold slik at alle som bur her kan få dei beste tenestene. Lokalsamfunnet må sjølv avgjere korleis det kommunale tilbodet skal vere ut frå tilgjengelege ressursar. Det er viktig at dei midlane kommunen rår over vert brukt på ein slik måte at innbyggarane i Gaular får eit godt og tenleg tenestetilbod. Vårt mål er at kommunen skal vere ein god stad og attraktiv kommune for innbyggarane våre å bu i.