Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Helse- og omsorgstilbod

Tryggleik i kvardagen er avgjerande for eit godt liv. Difor er det viktig å oppretthalde og vidareutvikle dei tenestene vi har innan denne sektoren i Gaular.

Skule og barnehagar

Gaular Høgre har ambisjonar på vegne av elevane. Skulane våre har god kvalitet med gode resultat og slik ønskjer vi at det held fram. Skulen skal vere ein trygg og god stad for læring, meistring og der elevane utviklar gode sosiale evner.

Næringsliv

Gaular kommune skal framstå som ein moderne og attraktiv kommune for investering og utvikling av næringslivet. For å oppnå dette må kommunen legge til rette /stimulere til vekst og verdiskaping.

Kultur, miljø og natur

Frivillige lag og organisasjonar er berebjelken for aktivitetar og gode fritidstilbod, og dermed også samhald mellom folk.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her