Vår visjon

Gloppen vart nyleg kåra til den nest beste kommune i landet (Norsk kommunebarometer), og Høgre vil framleis fokusere på gode tenester til innbyggjarane.

Våre hovedsaker

Kunnskap i skulen og gode barnehagar

Sørge for gode arbeidstilhøve for elevar og lærarar.

Kvalitet i helse og omsorg

Styrking av arbeidet med rus, psykiatri, rehabilitering, førebygging og folkehelsearbeid.

Kultur og idrett

Gloppen skal framleis vere den fremste kultur- og idrettskommunen i fylket. Alle bygdelaga i Gloppen skal takast vare på i kulturpolitikken.

Trygge arbeidsplassar

Næringsareal, trygge vegar og god samfunnsutvikling er viktig for sikring av gode og attraktive arbeidsplassar.

Se vår politikk

Gloppen kommune

Sogn og Fjordane

Kontakt

Roar Henden
Leder
Telefon: 95079609

Ingvar Torsvik Myrvollen
Fylkessekretær
Telefon: 90123185

Våre folk