Vår visjon

Gloppen vart nyleg kåra til den nest beste kommune i landet (Norsk kommunebarometer), og Høgre vil framleis fokusere på gode tenester til innbyggjarane.

Våre hovedsaker

Kunnskap i skulen og gode barnehagar

Sørge for gode arbeidstilhøve for elevar og lærarar.

Kvalitet i helse og omsorg

Styrking av arbeidet med rus, psykiatri, rehabilitering, førebygging og folkehelsearbeid.

Kultur og idrett

Gloppen skal framleis vere den fremste kultur- og idrettskommunen i fylket. Alle bygdelaga i Gloppen skal takast vare på i kulturpolitikken.

Trygge arbeidsplassar

Næringsareal, trygge vegar og god samfunnsutvikling er viktig for sikring av gode og attraktive arbeidsplassar.

Se vår politikk

Gloppen kommune

Sogn og Fjordane

Kontakt

Jan Asle Rustøen
Leder
Telefon: +4791398248

Ingvar Torsvik Myrvollen
Fylkessekretær
Telefon: 90123185

Våre folk