Vår visjon

Gloppen vart nyleg kåra til den nest beste kommune i landet (Norsk kommunebarometer), og Høgre vil framleis fokusere på gode tenester til innbyggjarane.

Våre hovedsaker

Kunnskap i skulen og gode barnehagar

Sørge for gode arbeidstilhøve for elevar og lærarar.

Kvalitet i helse og omsorg

Styrking av arbeidet med rus, psykiatri, rehabilitering, førebygging og folkehelsearbeid.

Kultur og idrett

Gloppen skal framleis vere den fremste kultur- og idrettskommunen i fylket. Alle bygdelaga i Gloppen skal takast vare på i kulturpolitikken.

Trygge arbeidsplassar

Næringsareal, trygge vegar og god samfunnsutvikling er viktig for sikring av gode og attraktive arbeidsplassar.

Se vår politikk

Gloppen kommune

Sogn og Fjordane

Kontakt

Jan Asle Rustøen
Leder
Telefon: +4791398248

Ingvar Torsvik Myrvollen
Fylkessekretær
Telefon: 90123185

Våre folk

Jan Asle Rustøen

Sogn og Fjordane

 • Leder
 • Medlemsansvarlig
Send e-post Mobil: +4791398248

Anniken Rygg

Sogn og Fjordane

 • Nestleder
 • Gruppeleder
Send e-post Mobil: +4741624470

Olin Johanne Henden

Sogn og Fjordane

 • Kvinneforumansvarlig
Send e-post Mobil: +4790089170

Anniken Rygg

Sogn og Fjordane

 • Gruppeleder
Send e-post Mobil: +4741624470

Jan Asle Rustøen

Sogn og Fjordane

 • Gruppenestleder
Send e-post Mobil: +4791398248

Dagfinn Kaspar Nyhammer

Sogn og Fjordane

 • Varamedlem
Mobil: 41227968

Roar Henden

Sogn og Fjordane

 • Varamedlem
Send e-post Mobil: 95079609

Kjell Paulen

Sogn og Fjordane

 • Varamedlem
Mobil: 91372648

Hans Rasmus Lothe

Sogn og Fjordane

 • Varamedlem
Mobil: 97716696