Kontakt

Adresse

v/ Roar Henden, Grandavegen 22
6823 SANDANE

Om Gloppen Høgre

Gloppen Høgre ledes av Roar Henden

Gloppen vart nyleg kåra til den nest beste kommune i landet (Norsk kommunebarometer), og Høgre vil framleis fokusere på gode tenester til innbyggjarane. Vi vil legge til rette for at dei som kjem og buset seg her skal få god mottaking. Høgre vil at kommunen skal halde fram å ta i mot innflyttarar frå nært og fjernt. Vellukka integrering til samfunnet er viktig, og Høgre vil satse meir på norskopplæringa – noko som er med på å legge grunnlaget for integreringa.