Politikk

Gloppen vart nyleg kåra til den nest beste kommune i landet (Norsk kommunebarometer), og Høgre vil framleis fokusere på gode tenester til innbyggjarane.

Våre hovedsaker

Kunnskap i skulen og gode barnehagar

Sørge for gode arbeidstilhøve for elevar og lærarar.

Kvalitet i helse og omsorg

Styrking av arbeidet med rus, psykiatri, rehabilitering, førebygging og folkehelsearbeid.

Kultur og idrett

Gloppen skal framleis vere den fremste kultur- og idrettskommunen i fylket. Alle bygdelaga i Gloppen skal takast vare på i kulturpolitikken.

Trygge arbeidsplassar

Næringsareal, trygge vegar og god samfunnsutvikling er viktig for sikring av gode og attraktive arbeidsplassar.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned programmet vårt her