Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Ny kommunestruktur

Høgre vil gjennom bindande avtale sikre at vi får behalde skule, barnehage og helse- og omsorgstenester minst på det nivå vi har i dag.

Næringsliv

For Hornindal kommune blir det viktigare enn nokon gong å vere ein pådrivar og tilretteleggar for at nytt og eksisterande næringsliv inkludert landbruksnæringa skal kunne spire og vekse vidare inn i framtida.

Bustadpolitikk

Høgre vil stille seg positive til private som vil byggje ut bustadprosjekt med fleire bueiningar

Idrett, frivillige organisasjoner og friluftsliv

Høgre ser på Hornindalsvatnet som ei lite utnytta perle, og vil vere med å legge til rette for bygging av småbåthamner. Dette er eit viktig tilbod for både fastbuande og camping/hytteturistar.

Se vår politikk
Stig Olav Lødemel, Ordfører, Hornindal
Stig Olav Lødemel
Ordfører, Hornindal

Hornindal kommune

Sogn og Fjordane

Kontakt

Thore Heggen
Leder
Telefon: 97777378

Ingvar Torsvik Myrvollen
Fylkessekretær
Telefon: 90123185

Våre folk