Kontakt

Adresse

V/ Thore Heggen, Otterdal
6763 HORNINDAL

Våre folk

Se våre politikere

Om Hornindal Høgre

Hornindal Høgre ledes av Thore Heggen

Det er mykje som tyder på at Hornindal frå 2020 blir del av ein større kommune. Høgre vil ta aktivt del i dei komande forhandlingane om denne saka, både når det gjeld etableringa av den nye kommunen, og når det gjeld fordeling av administrative oppgåver på dei ulike deler av den nye kommunen. For Hornindal er det viktig at tilboda innan både barnehage, skule og omsorg blir minst like gode etter som før nyetableringa. Ein stor del av utgiftene til Hornindal kommune er lønsutgifter. For å ha nok pengar til grunnbemanninga innan lovpålagde oppgåver, er det viktig å gå gjennom gjeldande bemanning av sektorane med tanke på å spare inn og omfordele midlar. Hornindal Høgre stiller seg heilt og fullt bak dette tøffe prioriteringsarbeidet.