Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Ny kommunestruktur

Høgre vil gjennom bindande avtale sikre at vi får behalde skule, barnehage og helse- og omsorgstenester minst på det nivå vi har i dag.

Næringsliv

For Hornindal kommune blir det viktigare enn nokon gong å vere ein pådrivar og tilretteleggar for at nytt og eksisterande næringsliv inkludert landbruksnæringa skal kunne spire og vekse vidare inn i framtida.

Bustadpolitikk

Høgre vil stille seg positive til private som vil byggje ut bustadprosjekt med fleire bueiningar

Idrett, frivillige organisasjoner og friluftsliv

Høgre ser på Hornindalsvatnet som ei lite utnytta perle, og vil vere med å legge til rette for bygging av småbåthamner. Dette er eit viktig tilbod for både fastbuande og camping/hytteturistar.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her