Kontakt

Adresse

v/ Oddvar Østerbø, Ikefjord
5962 BJORDAL

Våre folk

Se våre politikere

Om Høyanger Høgre

Høyanger Høgre ledes av Oddvar Erling Østerbø

Høyanger Høgre ynskjer at Høyanger skal vere ein god kommune å bu i, og tryggleik i nærområdet er viktig for oss.Me vil at Høyanger kommune skal vere ein attraktiv tilflyttarkommune, som ynskjer alle nye innbyggjarar hjarteleg velkomnetil å slå seg ned hjå oss.