Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Helse og omsorg

Høyanger Høgre vil ha god kvalitet på helse og omsorg. Eit godt omsorgs- og helsetilbod er grunnsteinane i eit varmt og velfungerande samfunn.

Skule og barnehage

Høyanger Høgre vil ha gode skular og godt læremiljø. Elevane skal oppleve god læring og trivsel. Høyanger Høgre vil arbeide for å organisere Høyanger vidaregåande skule etter ein 1–13 modell, der ein ivaretek heile skuleløpet frå 1. klasse på barneskulen til 3. klasse på vidaregåande skule.

Kultur og fritid

Høyanger er ein kommune med stolt industrihistorie med meir, og desse ynskjer me å ivareta på ein god måte. Kulturbudsjettet i kommunen bør også evaluerast. Me ynskjer meir midlar til aktivitet i lag og organisasjonar og mindre til administrasjonen. Eit godt kultur- og fritidstilbod vil vere med på å gjere kommunen meir attraktiv både for heimflyttarar/tilflyttarar og reiseliv/turisme.

Samferdsel

I ein langstrakt kommune er det viktig med trygge og gode vegar. Høyanger Høgre vil i kommande periode arbeide for at dei kommunale vegane vert haldne betre ved like.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her