Kontakt

Adresse

v/ Geir Helge Nordstrand, Lifjorden
6957 HYLLESTAD

Våre folk

Se våre politikere

Om Hyllestad Høgre

Hyllestad Høgre ledes av Geir Helge Nordstrand

Hyllestad Høgre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Kvar enkelt skal ha størst mogeleg fridom til og ansvar for å forme sitt eige liv og si eiga framtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av menneske med ulik kulturell bakgrunn. Høgre meiner at mangfald og ulikskap er ei kjelde til utveksling av idear, fornying og kreativitet.