Kontakt

Adresse

Storehagen 4, 3. Etg, Postboks 23
6801 FØRDE

Leiter du etter ein spesiell person?

Se våre politikarar

Om Sogn og Fjordane Høgre

Sogn og Fjordane Høgre ledes av Vidar Grønnevik

Sogn og Fjordane Høgre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Kvar enkelt skal ha størst mogeleg fridom til og ansvar for å forme sitt eige liv og si eiga framtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av menneske med ulik kulturell bakgrunn. Høgre meiner at mangfald og ulikskap er ei kjelde til utveksling av idear, fornying og kreativitet.

Les meir om vår politikk og hjartesaker