Vår visjon

Høgre sitt mål er at Leikanger skal opplevast som eit trygt, triveleg og attraktivt lokalsamfunn.

Våre hovedsaker

Barnehage

Høgre skal arbeide aktivt for at barnehagane i Leikanger har ei opningstid som samsvarar med behova åt foreldra.

Skule

Høgre skal arbeide aktivt for at utviklingsplanane åt skulane har eit sterkt fokus på entreprenørskap og basisfaga norsk, engelsk og mattematikk.

Kvalitet i oppvekst og omsorgstenesta

Høgre skal arbeide aktivt for at det vert lagt til rette for god rekruttering i omsorgsyrka i kommunen, mellom anna gjennom å unngå ufrivillig deltid.

Leikanger som bu- og arbeidsstad

Høgre sitt mål er at Leikanger skal kunne tilby variasjon og mangfald innanfor arbeidsplassar, bustadtilbod samt kultur og fritidstilbod.

Se vår politikk

Leikanger kommune

Sogn og Fjordane

Kontakt

Vilde Tøfte Øvstetun
Leder
Telefon: +4790976943

Ingvar Torsvik Myrvollen
Fylkessekretær
Telefon: 90123185

Våre folk