Kontakt

Adresse

v/ Vilde Tøfte Øvstetun, Strandavegen 11
6861 LEIKANGER

Våre folk

Se våre politikere

Om Leikanger Høgre

Leikanger Høgre ledes av Vilde Tøfte Øvstetun

Høgre ynskjer eit sterkare fokus på rolla som vertskommune og rolla som attraktiv etableringsstad for offentlege og private verksemder. For Høgre er det viktig med ei robust kommune. Me er positive til kommunereforma og kommunesamanslåing. Leikanger Høgre kan sjå føre seg ei storkommune i Indre Sogn, noko som mellom anna er viktig for å sikra dei offentlege etatane me har i dag og for å etablera fleire slike. I tillegg trur me at dette vil sikra eit betre tilbod på dei fleste områda for innbyggjarane i kommunen vår. Ved å etablere ei storkommune vil det også verte meir tilrettelagt for robuste fagmiljø, noko som mellom anna er viktig for å få studentar med høgare utdanning heim att.