Vår visjon

Lærdal Høgre vil arbeide for gode oppvekstvilkår, med gode skular og barnehagar, samt være med å utvilkle det beste helse og omsorgstilbodet for innbyggarane.

Våre hovedsaker

Økonomi

Lærdal Høgre vil til ei kvar tid stø tiltak som gjer kommunen sine tenester, servicetilbod og investeringar meir effektive og kostnadsbesparande

Arealforvaltning

Lærdal Høgre vil prioritere revisjonen av kommuneplanen. Dette er ei rettesnor for utviklinga framover.

Samferdsel

Lærdal Høgre vil arbeida for å sikre trygge og gode tilbod for alle trafikkantar.

Næringsliv

Lærdal Høgre vil arbeida for at kommunen i samarbeid med LNU skal legge til rette for vekst og utvikling av eksisterande og nye verksemder.

Se vår politikk

Lærdal kommune

Sogn og Fjordane

Kontakt

Trond Øyen Einemo
Leder
Telefon: 91620086

Ingvar Torsvik Myrvollen
Fylkessekretær
Telefon: 90123185

Våre folk