Kontakt

Adresse

V/ Trond Øyen Einemo, Einemo 14
6887 LÆRDAL

Våre folk

Se våre politikere

Om Lærdal Høgre

Lærdal Høgre ledes av Trond Øyen Einemo

Lærdal Høgre vil at Lærdal kommune og Lærdal Næringsutvikling as skal være ein aktiv og positiv tilretteleggar for at skaparkraft, initiativ og kreativitet skal blomstre i eksisterande og ny næring. Godt utbygd kommunikasjonsnett er svært viktig for utvikling av næringslivet, og er samstundes ein trivselsfaktor for innbyggjarane. Utnytte den geografiske beliggenheita til Lærdal, og arbeide for at Lærdal får ein sentral posisjon i framtidig kommunesamarbeid og kommunesamanslåing.