Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Beste buområdet i sunnfjord

Arbeide for at Naustdal skal ha god folkevekst/tilflytting

Trygg og god oppvekst i Nausdal

Prioritere full utbygging av Naustdal barne- og ungdomskule

Gode kultur- og fritidstilbod for alle

Gje eit godt kulturskuletilbod gjennom samarbeid med Førde Kulturskule

Gode helse- og omsorgstenester

Etablering av friskhus med eit breidt tilbod både privat og offentleg

Se vår politikk

Naustdal kommune

Sogn og Fjordane

Kontakt

Anne-Britt Øyra
Leder
Telefon: +4747704150

Ingvar Torsvik Myrvollen
Fylkessekretær
Telefon: 90123185

Våre folk