Kontakt

Adresse

v/ Einar Vatlestad, Kyrkjebakken 51
6856 SOGNDAL

Om Sogndal Høgre

Sogndal Høgre ledes av Einar Vatlestad

Sogndal Høgre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Kvar enkelt skal ha størst mogeleg fridom til og ansvar for å forme sitt eige liv og si eiga framtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av menneske med ulik kulturell bakgrunn. Høgre meiner at mangfald og ulikskap er ei kjelde til utveksling av idear, fornying og kreativitet.