Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Sogndal som regionsenter

Høgre vil leggja til rette for at Sogndal er regionsenter i Indre Sogn, og vil utvikla sentrum med eit levande næringsliv som attraktiv plass å bu og sosial møteplass.

Sogndal som skulestad

Høgre vil vidareutvikla Fosshaugane Campus, og tilbodet til elevar og studentar slik at Sogndal utviklar seg som ein skulestad regionalt og nasjonalt.

Oppvekst

Høgre vil at kunnskap skal vera hovudsak i skulen. Trivnad og sosial utvikling er støttefunksjonar for det.

Helse- og sosialpolitikk

Høgre vil arbeida for at kommunen skal ha gode helse- og omsorgstenester, gjerne i samhandling med andre kommunar.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her