Kontakt

Adresse

V/ Anita Lien Einen, Postboks 84
6921 HARDBAKKE

Våre folk

Se våre politikere

Om Solund Høgre

Solund Høgre ledes av Anita Lien Einen

Solund Høgre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Kvar enkelt skal ha størst mogeleg fridom til og ansvar for å forme sitt eige liv og si eiga framtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Samfunnet består av menneske med ulik kulturell bakgrunn. Høgre meiner at mangfald og ulikskap er ei kjelde til utveksling av idear, fornying og kreativitet.