Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Kommuneplan for Vågsøy

Høyre vil prioritere å få ferdigstilt arealdelen av kommuneplanen. Planen må tilrettelegge for næringsareal, boligutbygging og god utnytting av strandsonen.

Næringsutvikling og samferdsel

Næringsutvikling og god kommunikasjon hører sammen. Høyre mener at god kommunikasjon er nødvendig for positiv utvikling i samfunnet.

Helse og omsorg

Kompetanseheving i omsorgssektoren må prioriteres. Det må tilrettelegges for at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig ved å satse på velferdsteknologi og framtidsrettede boløsninger.

Et trivelig samfunn

Høyre vil prioritere oppfølging av sentrumsplanen med utbygging og oppgradering av sentrum.

Se vår politikk

Vågsøy kommune

Sogn og Fjordane

Kontakt

Stian Hjelle
Leder
Telefon: +4791356800

Ingvar Torsvik Myrvollen
Fylkessekretær
Telefon: 90123185

Våre folk