Vår visjon

Vik kommune skal vere ein attraktiv kommune å bu i, kjenneteikna av trivsel, godt oppvekstmiljø med meiningsfylt fritid, betra tenestetilbod og eit offensivt og vekstkraftig næringsliv.

Våre hovedsaker

Kommunal forvaltning og økonomi

Vik Høgre vil framleis arbeide aktivt for å avvikle eigedomsskatten på private bustad- og fritidseigedomar.

Samferdsel

For næringsliv og innbyggjarar i Vik kommune er det viktigare enn nokon gong med gode og trygge kommunikasjonstilhøve både på land og sjø

Se vår politikk

Vik kommune

Sogn og Fjordane

Kontakt

Morten Midlang
Leder
Telefon: +4791710404

Ingvar Torsvik Myrvollen
Fylkessekretær
Telefon: 90123185

Våre folk

Morten Midlang

Sogn og Fjordane

  • Leder
  • Gruppeleder
  • Kampanjeleder
  • Medlemsansvarlig
Send e-post Mobil: +4791710404

Gunvor Grov

Sogn og Fjordane

  • Nestleder
Send e-post Mobil: 97647636

Siri Fjellanger

Sogn og Fjordane

  • Kvinneforumansvarlig
Send e-post Mobil: 91643869

Gunnar Idar Lee

Sogn og Fjordane

  • Varamedlem
Mobil: 41527093

Erlend Brekke

Sogn og Fjordane

  • Varamedlem
Send e-post Mobil: 99700667