Kontakt

Adresse

v/ Morten Midlang, Tenold
6893 VIK I SOGN

Våre folk

Se våre politikere

Om Vik Høgre

Vik Høgre ledes av Morten Midlang

Vik kommune skal vere ein attraktiv kommune å bu i, kjenneteikna av trivsel, godt oppvekstmiljø med meiningsfylt fritid, betra tenestetilbod og eit offensivt og vekstkraftig næringsliv.