Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Kommunal forvaltning og økonomi

Vik Høgre vil framleis arbeide aktivt for å avvikle eigedomsskatten på private bustad- og fritidseigedomar.

Samferdsel

For næringsliv og innbyggjarar i Vik kommune er det viktigare enn nokon gong med gode og trygge kommunikasjonstilhøve både på land og sjø

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her