Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Kommunal forvaltning og økonomi

Vik Høgre vil framleis arbeide aktivt for å avvikle eigedomsskatten på private bustad- og fritidseigedomar.

Samferdsel

For næringsliv og innbyggjarar i Vik kommune er det viktigare enn nokon gong med gode og trygge kommunikasjonstilhøve både på land og sjø