Vår visjon

Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger, har forutsigbare rammer og trygge oppvekstsvilkår.

Våre hovedsaker

Skole og utdanning

En god skole som gir like muligheter for alle, uavhengig av sosial bakgrunn. Høyre vil at skolen skal være et læringsmiljø, som skal gjøre barna våre til uavhengige og reflekterte mennesker

Barnehage

Barnehagene våre skal ha godt tilrettelagte utearealer som benyttes i kombinasjon med naturen og nærmiljøet rundt dem.

Klima, næring og samferdsel

Songdalen skal være en kommune som gjør det enkelt for bedrifter å rekruttere ny arbeidskraft, samtidig som man legger til rette for å etablere ny og fremtidsrettet næring

Økonomi & forvaltning

En sunn og god økonomisk styring er viktig for å sikre kommunens og innbyggernes velferd. Songdalen skal være et godt sted å bo. Høyre mener at kvalitet og valgfrihet, sammen med et lokalt forankret demokrati, er viktig for å sikre tjenestene i Songdalen

Se vår politikk

Songdalen kommune

Vest-Agder

Kontakt

Tor Marius Markussen
Telefon: +4741560346
C/O Tor Marius Markussen, Svarttjønnheia 169
4645 NODELAND

Aktuelt

Kalender

21 nov

Gruppemøte

Sted: Songdalen Rådhus (kantinen)
Dato: 21. nov 2016
Tid: 00:00
12 des

Gruppemøte

Sted: Songdalen Rådhus (kantinen)
Dato: 12. des 2016
Tid: 19:00
Se hele kalenderen

Våre folk