Vår visjon

Høyre tror vi finner de beste løsningene når beslutninger treffes så nær den det gjelder som mulig. Samfunnet må bygges nedenfra. Vi støtter derfor en kommunereform som gir sterke kommuner og mer makt til lokale myndigheter.

Våre hovedsaker

Bedre skole

Skole og læretid skal forberede deg på et krevende arbeidsmarked. Stadig flere faller fra i den videregående skolen. Denne utviklingen må vi snu. Raskere innsats og oppfølging av enkeltelever må til. Dessuten bedre rådgiving for å unngå "feilvalg".

Tryggere og raskere frem

Gode veier er den beste distriktspolitikken, og avgjørende for verdiskaping og trafikksikkerhet. Tilstanden er altfor dårlig mange steder. Høyre vil gjennomføre en massiv opprusting av fylkesveiene.

Fylkeskommunen skal være en medspiller for de gode idéene fra næringsliv og kommuner

Da vil vi få mer vekst og positivitet i lokalsamfunnene våre.

Næringsliv

Høyre vil bidra til at trøndersk næringsliv blir sterkere, og skaper større verdier og tryggere arbeidsplasser i fremtiden.

Se vår politikk

Sør-Trøndelag fylke

Aktuelt

Gratulerer til Frank og Trøndelag!

Fredag ble det klart at stortingsrepresentant Frank Jenssen (H) fra Sør-Trøndelag blir ny fylkesmann i nye Trøndelag. –Dette var en...

Våre folk