100 dager

100 Møter med mennesker på 100 dager!

"Vi må ut og møte folk." Det var det første Høyres nye lederduo i fylkespolitikken bestemte seg for. Dermed bestemte de seg for å besøke alle kommunene i fylket i løpet av våren og sommeren.
Linda Hofstad Hellelands inntreden i regjeringen før årsskiftet utløste mange endringer. Høyres gruppeleder på fylkestinget Torhild Aarbergsbotten rykket inn på Stortinget. Det førte til at Henrik Kierulf overtok som gruppeleder. I fylkesutvalget fikk han med seg Guro Angell Gimse som heltidspolitiker.

I disse dager reiser de to rundt i fylket for å møte folk. 

- Vi har møtt hardtsatsende bedrifter i Leksvik og Rissa, forskere i Trondheim og innvandrere på Dialogsenteret i Trondheim. Ja, du leste riktig, vi forskutterte kommune- og fylkessammenslåingen ved å besøke Leksvik som enn så lenge er i Nord-Trøndelag, forteller Henrik.

Denne uka besøkte vi engleverkstedet som Kirkens Bymisjon driver, og Guro skriver dette om besøket på duoens facebookside hvor du kan lese mer om deres møter:

«I dag har vi laget engler i Kirkens Bymisjons engleverksted. Tenk å få lage noe så vakkert av knust glass. "Det som er ødelagt kan bli noe nytt og vakkert", sier Hanne Alstad i Kirkens bymisjon. "Det gjelder også mennesker." Englene kan kjøpes for 200 kroner hos Kirkens bymisjon i Munkegata 4 eller på Husfliden. Løp og kjøp! Fint som bedriftsgave.»

I Malvik fikk de to høre om mangelfullt drosjetilbud og i Selbu var besøk på et tverrfaglig opplæringskontor på programmet.
 
- Som folkevalgte er det vår aller viktigste oppgave å fange opp hva folk er opptatt av slik at vi kan ta viktige initiativ og gjøre gode beslutninger. Høyre ønsker å bygge et samfunn nedenfra. Da er denne reiserunden gull verd for oss, sier Henrik og Guro.

Vil du lese mer om de mange besøkene finner du bilder og tekst her: