Mer landbruksmakt til Nye Trøndelag

- Den som er tidlig på'n får være med å påvirke, sier Frank Jenssen, stortingsrepresentant for Høyre. Den nye regionen har ønsket seg flere oppgaver, og nå blir de hørt.

- Nye Trøndelag er først ute med sammenslåing av fylkene, og som en følge av dette får de nå prøve ut en ordning hvor landbruksoppgaver flyttes fra staten og over til den nye folkevalgte regionen, sier Jenssen.
Storting og regjering har bedt fylkeskommunene komme opp med forslag til hvordan vi kan få til omlag 10 nye regioner. Med sterkere regioner kan også flere oppgaver flyttes ut av staten og legges til lokale beslutninger - slik som oppgaver innen landbruk, næringsutvikling og samferdsel.

Regionreformen skal bidra til vekst og verdiskapning i hele landet. De nye regionene kan ta et større ansvar for samfunnsutviklingen i regionen, sier Jenssen.

Trøndelag har vært først ute i regionreformen og blir ett fylke fra 2018. - Når regjeringen nå foreslår å gi fylket et forsøk med økt ansvar for landbruksområdet er dette en anerkjennelse, men også et viktig signal til andre fylker som nå vurderer sammenslåing, sier Jenssen. - Det vil bli flere oppgaver til de nye, sammenslåtte fylkene, mener han, og mener forsøket i Trøndelag vil gi verdifull erfaring i arbeidet med nye oppgaver til regionen.

Konkret ønsker regjeringen å gjennomføre et forsøk med overføring av ansvaret for regionale næringsprogram i landbruket fra fylkesmannen og til det nye Trøndelagsfylket. Forsøket gjennomføres i en to-års periode med oppstart 1.1. 2018 samtidig med at Trøndelag fylkeskommune trer i kraft.

Med dette forsøket vil ansvaret for det regionale næringsprogrammet i landbruket, regionale planer og fylkeskommunens næringsrettede virkemidler samles hos fylkeskommunen, inkludert å formidle strategiske føringer til Innovasjon Norge.

Når det gjelder regionreformen, vil regjeringen legge fram en sak for Stortinget med forslag til ny inndeling for regionalt folkevalgt nivå våren 2017. Nye regioner med nye oppgaver vil tre i kraft fra 1.1. 2020.