Regjeringen trygger arbeidsplassene

Regjeringen la i midten av mai frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Lav oljepris har gitt norsk økonomi store utfordringer. For dem som rammes av ledighet er det krise.Forslagene i revidert nasjonalbudsjett inneholder nye, målrettede tiltak og initiativ som styrker omstillingsevnen i økonomien og sikrer arbeidsplassene.

Kritikken fra Arbeiderpartiet kom med en gang forslaget var lagt frem, men denne gangen er det vanskelig å forstå hva de egentlig mener. På den ene siden ønsker de å spare mer i Oljefondet, og dermed stimulere økonomien mindre enn regjeringen foreslår. Det vil gi høyere ledighet. På den andre siden hevder de regjeringen gjør for lite for å holde ledighetennede. Arbeiderpartiet mener altså at regjeringen både gjør for lite og for mye.

Regjeringen vil bruke mer enn 90 milliarder kroner mindre enn regelen tilsier at den kunne brukt. Likevel kritiserer altså Arbeiderpartiet oljepengebruken. Hvor vil de kutte? Er det til kommunene?Eller er det igjen skattebetalerne som skal få regningen gjennom høyere skatter og avgifter? Økt skatt nå vil være en svært skadelig medisin. I år vil lønnstakerne oppleve lavere kjøpekraft. Å øke skattene vil svekke familienes økonomi ytterligere og i verste fall øke ledigheten. Regjeringen gjør det mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser. Arbeiderpartiets svar, økte skatter på norsk arbeidsplasser, er det motsatte av det vi trenger nå. 

Arbeiderpartiet tar i praksis til orde for at statsbudsjettet skal kuttes når skatteinntektene går ned. Det vil si at Norge skal møte økonomisk motgang uten å ta oljefondet i bruk, slik Hellas, Italia og Spania er tvunget til. Dette er en dramatisk omlegging av norsk økonomisk politikk hvor statsbudsjettet brukes til å forsterke nedgangskonjunkturer i stedet for å motvirke dem, og som vil lede tusener ut i arbeidsledighet. Regjeringen legger til rette for nye arbeidsplasser i privat, konkurranseutsatt sektor. Den satser regjeringen langt sterkere på innovasjon, forskning, samferdsel og vekstfremmende skattelettelser. Det er rett medisin for å trygge arbeidsplassene og velferden for oss alle.

Yngve Brox
Fylkesleder
Sør-Trøndelag Høyre