Resolusjon: «Administrerende direktør i Investinor må bo i Trondheim»

Vedtatt av fylkesstyret i Sør-Trøndelag Høyre, 30. august 2016
Styret i Investinor ansatte nylig ny administrerende direktør i selskapet uten at det er forutsatt at den nye toppsjefen skal være bosatt og ha sin base i Trondheim, hvor selskapet holder til. Stortingets hensikt med å etablere viktig statlig virksomhet utenfor hovedstadsområdet er å sikre virksomhetene tilgang på kompetanse, mer mangfold i rekrutteringen og ikke minst spredning av makt. Sør-Trøndelag Høyre mener det er uakseptabelt at styret til virksomheter som er plassert utenfor hovedstaden uthuler disse intensjonene ved å unnlate å stille krav om at topplederen i virksomheten skal ha sitt tilholdssted der hovedkontoret ligger. 

Sør-Trøndelag Høyre ber ansvarlig statsråd vurdere å skifte styret i virksomheter som ikke sikrer at statlige virksomheter utenfor hovedstaden reelt styres fra der hovedkontoret ligger.