Resolusjon: "Bygg E6!"

Vedtatt av fylkesstyret i Sør-Trøndelag Høyre, 30. august 2016

Regjeringen har etablert selskapet Nye Veier AS for å øke farten på utbyggingen av viktige veier i Norge. I Trøndelag var vi så heldige å få E6 fra Åsen til grensen mot Oppland inn i selskapets portefølje, og de vil begynne lengst nord og deretter bygge ut hele strekningen sørover. Dette overoppfyller Høyres valgløfter – vi lovte å bygge ut E6 sør raskere enn tidligere planlagt, nå får vi ny E6 gjennom nesten hele landsdelen. Høyres visjon for veiutbygging er klar: Du skal komme raskt frem og trygt hjem. 

Den senere tiden er det blitt kjent at Trondheim kommune arbeider med forslag til regulering av veistrekningen mellom Ranheim og Værnes. Et av alternativene er å bygge ekstra tunnelløp for å oppfylle sikkerhetskrav, men bar å la det være ett felt i hver tunnel. Videre foreslås det ikke å utvide kapasiteten på veien mellom tunnelene. 

E6 mellom Trondheim og Værnes er en av landsdelens viktigste veistrekninger. Trafikken overgår kapasiteten, hvilket medfører både ulykkesrisiko og at veien ofte er stengt. Ny E6 er nødvendig for at et nytt og samlet Trøndelag blir en suksess.
Sør-Trøndelag Høyre krever at Trondheim kommune fatter vedtak som legger til rette for rask utbygging av veien mellom Trondheim og Stjørdal til full fire felts motorvei med doble tunneler. Videre forventer Høyre at alle lokalpolitikere i kommunestyrer og fylkesting legger til rette for at Nye Veier AS får gjennomført utbyggingen av E6 fra Åsen til Oppland så raskt som mulig. Dersom lokale myndigheter ikke fatter fornuftige vedtak må Staten gå inn og regulere.