Foto: Ole-Sverre Haugli, Forsvaret

- Sterkere forsvar av landet med sterke baser i Trøndelag

- Vi må velge mellom dagens forsvarsstruktur og bedre forsvarsevne. Da mener vi det er riktig å styrke forsvarsevnen, sier Høyres stortingsrepresentanter fra Sør-Trøndelag, Torhild Aarbergsbotten og Frank Jenssen.

- Soldatene våre må øve mer, fregattene må seile mer og flyene må fly mer. Større deler av Forsvaret skal være tilgjengelig og klar til innsats på kort varsel.

 - Det er Norge, NATO og forsvarets slagkraft som er viktigst når fremtidens forsvar skal formes. Militærfaglig er det derfor anbefalt å satse tungt på Ørland og Værnes, og vi er glad for at dette nå følges opp av regjeringen. Luftkrigsskolen i Trondheim videreføres også, sier de.

 - Vi er svært glade for at Luftforsvaret sine aktiviteter kraftsamles i Trøndelag med kampflybasen i Ørland som hovedbase. I tillegg er forhåndslagrene og NATO-basen for AWACS på Ørland viktig for et styrket samarbeid med NATO og våre allierte.

 - Regjeringen foreslår å etablere Luftforsvarets skolesenter på Værnes. Med dette samlokaliseres hovedtyngden av Luftforsvarets skoleaktivitet til Trøndelagsregionen. Det er dagens befalsskole for Luftforsvaret og den teknisk utdanningen som vil danne et nytt skolesenter sammen med Luftforsvarets flytaktiske skole, Seleksjonssenteret og Baseforsvarstaktisk skole. Slik vil blant annet den tekniske utdanningen i langt større grad integreres med operativ aktivitet.

 - Regjeringens forslag til langtidsplan innebærer et sterkere forsvar av landet, med betydelige og sterke enheter i Trøndelag. Dette har vi jobbet for å få til, og vi vil jobbe for å sikre at dette får tilslutning også i Stortingets behandling av saken til høsten, understreker de to.

 Regjeringen vil bevilge mye mer penger til Forsvaret i årene som kommer, men setter også strenge krav til at pengene skal brukes der de gir mest effekt. Base- og støttestrukturen må tilpasses en ny tid. Vi må prioritere det som gir best og mest effekt. Derfor må vi også innse at vi må klare oss med færre musikanter i forsvaret. - Vi har forståelse for skuffelsen, og skulle selvfølgelig ønske at det ikke var luftforsvarets musikkorps i Trondheim som var blant de korpsene som foreslås avviklet, sier de to. Samtidig er ikke militærmusikken berørt så kraftig som mange har vært urolig for, i alt tre militære korps videreføres.