Svar fra sittende representanter

Nominasjonskomiteen i Sør-Trøndelag Høyre har innhentet svar på hvorvidt sittende representanter og vararepresentanter til stortinget i inneværende periode, stiller seg til disposisjon for 2017-2021.

Nominasjonskomiteen fikk følgende svar fra representantene;

Linda Hofstad Helleland: Ja
Frank Jenssen: Ja
Torhild Aarbergsbotten: Ja
Marvin Wiseth: Nei
Kjetil Reinskou: Ja
Oliver Husøy: Nei

Svarene er på hvorvidt man stiller seg til disposisjon for en ny periode dersom partiet ønsker det.

Klikk her for mer informasjon om nominasjonsprosessen