Tidsplan for nominasjonen i Sør-Trøndelag

Nominasjonskomiteen i Sør-Trøndelag Høyre har utarbeidet og vedtatt en tidsplan for nominasjon til Høyres stortingsliste for 2017-2021. Hensikten med en slik tidsplan er å gi hele fylkespartiet anledning til å komme med forslag og uttale seg om prosess og kandidater.

Nominasjonsprosessen vil følge denne tidsplanen:

Uke 22: Nominasjonskomiteen vedtar tidsplanen

2. juni: Sittende representant og vararepresentanter tilskrives med spørsmål om villighet til å stå på listen

11. juni: Svar fra sittende representanter blir publisert på nettsidene

11.juni - 10. aug: Medlemmer i Sør-Trøndelag Høyre inviteres til å komme med forslag på kandidater via Questback

15. aug: Nominasjonskomiteen presenterer en alfabetisk liste over foreslåtte kandidater, som forespørres om villighet til å være med i prosessen

15. aug - 20. sept: Alle lokalforeninger i Sør-Trøndelag Høyre gjennomfører prøvenominasjonsmøte hvor den alfabetiske listen rangeres og utsendinger til nominasjonsmøtet velges

28. sept: Innkalling til nominasjonsmøtet sendes ut

13. okt: Innstillingen fra nominasjonskomiteen offentliggjøres

29. okt: Nominasjonsmøtet i Sør-Trøndelag Høyre avholdes


Nominasjonskomiteen består av: Michael Momyr (leder), Ove Vollan, Ingvill Dalseg, Rolf Jarle Brøske, Helen Hol, Michael Birkeland og Henriette Tømte Kjønnøy

Nominasjonskomiteens leder kan kontaktes på telefon 906 95 300


For administrative henvendelser om prosessen, kontakt fylkessekretær Christian Ingebrigtsen, 47462547/ci@hoyre.no