Veien videre i fylkespolitikken

Situasjonen med konstituering av det nye fylkestinget i inneværende periode kunne betydd etablering av et nytt flertall. Det hadde krevd en samling av alle partier med unntak av Ap, SV og Rødt. Ap forstod dette og kalte derfor sammen småpartiene Krf, SV og MDG og lagde en avtale som gav dem et flertall og sikret AP de sentrale posisjonene. 

Dette var likevel et skjørt flertall og tiden frem mot konstituering er lang. Fra Høyre sin side har det blitt, etter at denne avtalen ble kjent, jobbet iherdig spesielt mot Senterpartiet for å vurdere muligheten for en allianse med dem. Videre har det blitt jobbet mot både Krf, MDG og Pensjonistpartiet. Utgangspunktet har vært at her hadde vi i felleskap en mulighet på sikt til å vippe Ap ut av makten, hvis vi hadde kommet sammen. Ap har naturligvis vært like opptatt av å knytte Sp til seg nå og kunne tilby dem posisjonene som varaordfører, og SP valgte dette. 

Det er synd at flere partier ikke valgte å benytte denne muligheten til en borgerlig samling. Nå er det likevel valget 2019 som er det langsiktige målet for å bygge et bredest mulig alternativ til Ap. Det trenger Trøndelag. I mellomtid skal Høyre i Trøndelag bruke hver eneste dag til å få gjennomslag for våre løsninger til det beste for regionen. 

Henrik Kierulf (H)
Gruppeleder
Sør-Trøndelag Fylkesting