Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Samferdsel

Den store befolkningsveksten vi står overfor krever fokus på infrastruktur. Mange pendler allerede i dag til arbeid og skole, og antallet vil øke betydelig de nærmeste årene. Derfor må det legges bedre til rette for pendlerne med innfartsparkering, matebusser og gang- og sykkelveier til kollektivknutepunktene.

Verdiskapende næringsliv

Et verdiskapende næringsliv er en forutsetning for livskraftige lokalsamfunn. Robuste bedrifter skaper arbeidsplasser og inntekter til samfunnet. Landbruket er tradisjonelt en viktig næring i Sørum. Slik skal det være også i fortsettelsen.

Helse, omsorg og sosiale tjenester

God helse handler ikke bare om fravær av sykdom, men også om livskvalitet og følelse av mestring i den livssituasjonen man er. Hovedansvaret for egen helse ligger hos oss selv, men når utfordringene overstiger evnen til selvhjelp, skal kommunens helse-, omsorgs- og sosiale tjenester utgjøre et trygt sikkerhetsnett.

Se vår politikk
Marianne Grimstad Hansen, Ordfører, Sørum
Marianne Grimstad Hansen
Ordfører, Sørum

Sørum kommune

Akershus

Kontakt

Martin Dokka
Telefon: 91187069
v/ Martin Dokka, Smedbakken 9
1927 RÅNÅSFOSS

Aktuelt

Kalender

17 nov

Årsmøte Sørum Høyre

Sted: Meierigården, Lørenfallet
Dato: 17. nov 2016
Tid: 19:00
Se hele kalenderen

Våre folk