Avgift på sjokolade- og sukkervarer

Høyres logo på blå bakgrunn
Avgiftene på sukker- og sjokoladevarer, og alkoholfrie drikkevarer, endres ikke i statsbudsjettet 2020.
Ingen endringer i avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer i statsbudsjettet for 2020.
Regjeringen har ikke funnet rom for å gjøre endringer i sjokolade- og sukkervareavgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer i statsbudsjettet for 2020.

Høringsinstansene ikke samstemte

Høsten 2018 satte regjeringen ned et utvalg som skulle vurdere avgiftene og om de i større grad burde få en helsemessig innretning. Utvalget var delt da det ga sin innstilling i april. Flertallet mente at avgiftene burde oppheves og erstattes av nye helsebegrunnede avgifter. Mindretallet mente at avgiftene burde fjernes uten å erstattes av nye avgifter.

Utvalgets rapport har vært på høring. Heller ikke høringsinstansene var samstemte i om avgiftene burde gjøres om til helseavgifter eller avvikles. Regjeringen har derfor valgt ikke å foreslå endringer i avgiften i statsbudsjettet for 2020.

Spørsmål og svar

Har det noen konsekvenser for næringslivet?
Siden avgiften ikke endres vil ikke det påvirke næringslivet. Avgiften på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer blir derfor den samme som den har vært i år.
Lovte ikke regjeringen en bedre innretning på denne avgiften?
Regjeringen har ikke lovet å endre innretningen, men vi har ønsket å se på om det er noen enkle grep som kan gjøre avgiftene bedre. Høsten 2018 satte regjeringen ned et utvalg som skulle utrede innretningen på disse avgiftene. Rapporten fra utvalget og høringsrunden ga ikke gode nok svar til at regjeringen mente det var grunn til å endre innretningen på dette tidspunktet.
Hvorfor skal lettbrus ha samme avgift som sukkerbrus?
Siden produsentene ikke er pålagt å oppgi tilsatt sukker er det vanskelig å sette en god avgift på sukkerholdige varer. Mange varer har naturlig sukkerinnhold og ville blitt rammet uhensiktsmessig mye av en enkel avgift direkte på sukker. Avgiften på alkoholfri drikke er derfor slik de er, fordi det er vanskelig å gjøre enkle grep for å endre innretningen, gitt regelverket vi har på dette i EU/EØS.