Nå økes CO2-avgiften med 5 prosent

Høyres logo på blå bakgrunn
Vi skal redusere utslippene i Norge med minst 45% innen 2030. CO2-avgiften er et av de viktigste virkemidlene vi har.
CO2-avgiften er en av de viktigste klimavirkemidlene i dagens klimapolitikk, og regjeringen skrur CO2-avgiften opp hvert år. 
For statsbudsjettet 2020 skrur vi opp CO2-avgiften med fem prosent. Når det blir dyrere å slippe ut klimagasser, blir det mer lønnsomt å utvikle og bruke ny teknologi som reduserer utslipp. 

Et viktig klimaverktøy 

Høyre vil stanse utslippene, ikke utviklingen. Derfor sier ikke Høyre nei til alt som forurenser, vi må utvikle flyet, bilen og energiproduksjonen til å bli grønn. Vi skal redusere utslippene i Norge med minst 45 prosent innen 2030, og CO2-avgiften er et viktig verktøy for å nå dette målet. 

Regjeringen foreslår å øke den generelle satsen i CO2-avgiften på mineralske produkter med 5 prosent utover prisjustering. I tillegg foreslår vi å avvikle enkelte reduserte satser og fritak. 

Dette er noe regjeringen har sagt at den skal gjøre, og vi begynner i 2020. 

Økningen vil gjelde alle sektorer som har CO2-avgift i dag. Dette inkluderer olje- og gassektoren og innenriks luftfart. 

Målet er at det skal lønne seg å velge grønt, og det skal bli dyrere å forurense. 

At CO2-avgiften øker med 5 prosent betyr en økning fra 508 kroner til 544 kroner.