Derfor fjerner vi 350-kronersgrensen

Høyres logo på blå bakgrunn
350-kronersgrensen har vært en konkurranseulempe for det norske næringslivet. Endringen gjør at konkurransevilkårene for norske butikker bedres.
Regjeringen foreslår å fjerne 350-kronersgrensen for avgiftsfri innførsel av varer i statsbudsjettet for 2020.
350-kronersgrensen har eksistert for å lette handelen med småvarer fra utlandet for forbrukerne. Varer som har kostet 350 kr eller mindre inkludert frakt har vært unntatt for toll og merverdiavgift. Dette har vært en konkurranseulempe for det norske næringslivet.

Dette betyr endringen

Endringen innebærer at det etableres en forenklet ordning for innkreving av merverdiavgift ved salg til norske forbrukere. Ordningen skal gjelde for varer med verdi inntil 3 000 kroner, og vil i stor grad tilsvare det nye vedtatte systemet i EU som trer i kraft fra 2021.

Ordningen legger til rette for at gebyret ved mottak av varer holdes lavt, slik at det fortsatt skal være mulig for deg å handle varer fra utlandet når du har behov for det, uten at kostnaden blir uforholdsmessig stor. Den vil også bidra til enkel og oversiktlig handel for forbrukere, fordi man vil bli stilt overfor fullstendig pris inkludert avgift når de handler hos registrerte tilbydere.

Forslaget innebærer blant annet at du må betale avgifter fra første krone for sjokolade, godteri og mineralvann kjøpt på nett fra utlandet. Dette vil gi likere konkurransevilkår for norske og utenlandske bedrifter.

Varer som går inn under den forenklede ordningen, slipper toll. Dette er en viktig forenkling for å få etablert ordningen. Økt tollfritak, som i første rekke vil gjelde klær fra noen land utenfor Europa, utgjør små beløp. Videre utgjør tollen en liten andel av norske butikkers utsalgspris.

Derfor mener Høyre dette er nødvendig

350-kronersgrensen har vært en konkurranseulempe for det norske næringslivet. Endringen gjør at konkurransevilkårene for norske butikker bedres. Samtidig vil den forenklede ordningen gjør at gebyret ved mottak av varer kan holdes lavt, slik at forbrukerne fortsatt kan kjøpe fra utenlandske nettbutikker uten at kostnaden blir for høy.

Spørsmål og svar

Gir dette dyrere varer?
350-kronersgrensen har kun vært for varer hvor totalpris, inkludert frakt, utgjør mindre enn 350 kroner. Alle handler på over dette beløpet blir dermed ikke påvirket av endringen. Små varesendelser vil imidlertid bli dyrere ved at det må betales merverdiavgift. Det gjør vi for at handel fra utenlandske nettbutikker likebehandles med kjøp fra norske butikker.