Derfor reduserer vi yrkesfaglærerløftet

Høyres logo på blå bakgrunn
Budsjettet til yrkesfaglærerløftet reduseres, men det er fremdeles rom for at like mange lærere på yrkesfag får etter- og videreutdanning i 2020 som i 2019.
Regjeringen foreslår å redusere yrkesfaglærerløftet med 10 millioner i budsjettet for 2020. Bakgrunnen er at det er færre søkere til videre- og etterutdanningstilbud enn det regjeringen budsjetterte med i 2019.

Derfor mener Høyre dette er nødvendig

Det er viktig å understreke at dette reduseres på bakgrunn av lavere søkertall til etter- og videreutdanning i 2019 enn det som var budsjettert. Det vil si at det er rom for at like mange lærere på yrkesfag får etter- og videreutdanning i 2020 som i 2019. 

Regjeringen har måttet prioritere tydelig i årets budsjett. Vi har omdisponert og flyttet på enkelte penger for å få rom for viktige prioriteringer – vi skal innføre nye læreplaner i skolen, gjennomføre en kompetansereform og et integreringsløft. Vi investerer tungt i utdanning og kompetanse. 

Spørsmål og svar

Hvorfor nedprioriterer dere yrkesfag? 

Svar: Vi nedprioriterer ikke yrkesfag, men budsjetterer mer nøyaktig i årets budsjett. Høyre i regjering fortsetter satsningen på yrkesfag jevnt over med mange gode tiltak. Regjeringen har styrket yrkesfagene med 600 millioner kroner i perioden 2013-2019. 

Kan ikke lenger de yrkesfaglærerne som vil ta etter- og videreutdanning?

Svar: Jo, det er fremdeles rom for at like mange yrkesfaglærere kan ta etter- og videreutdanning i 2020 som i 2019. Yrkesfaglærerløftet er foreslått med 90 millioner kroner i 2020. 

Hvordan styrker denne regjeringen yrkesfag i budsjettet for 2020? 

Svar: Yrkesfagene er viktig når vi skal bygge landet for fremtiden. Derfor vil regjeringen i 2020: 

Øke utstyrsstipendet for elever i videregående opplæring med 25 millioner kroner, slik at det blir bedre samsvar mellom elevenes utgifter til utstyr, og utstyrsstipendet de mottar fra Lånekassen.

Regjeringen vil også opprette 100 nye studieplasser i fagskolene, som er tilpasset det å stå i jobb under studiene.  

I tillegg vil regjeringen utrede et nasjonalt lærlingtorg, som skal gjøre det enklere for lærlinger og bedrifter «å finne hverandre».