Derfor senker vi stønadsnivået på glutenfritt kosthold

Høyres logo på blå bakgrunn
Regjeringen senker støtten til glutenfritt kosthold til sats 2 for barn og unge og sats 1 for de over 30 år.
Regjeringen foreslår å senke støtten for glutenfritt kosthold ned mot det nivået forskningsinstitusjonen SIFO mener er de reelle årlige ekstrakostnadene. 

Dette betyr endringen

En kartlegging av ekstrautgifter til glutenfritt kosthold viser at det er grunnlag for å sette satsen til fordyret kosthold ved glutenfri kost. Derfor foreslår vi å senke støtten til glutenfritt kosthold til sats 2 for barn og unge i alderen 5-30 år og sats 1 for de over 30 år. 

Sats 1 tilsvarer 8 232 kroner per år og sats 2 tilsvarer 12 564 kroner per år. 

Derfor mener Høyre dette er nødvendig

 – De reelle ekstrakostnadene ved et glutenfritt kosthold er anslått å være betydelig lavere enn stønaden som gis, selv etter satsreduksjonen fra 1. mars i år. Regjeringen foreslår derfor å redusere satsen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. 

Støtten for glutenfritt kosthold er i dag på 16 464 kroner for barn og unge og 12 564 kroner for de over 30 år, mens den reelle årlige ekstrakostnaden i snitt er beregnet til 7 860 kroner. 

Det har vært sterk vekst i antall mottakere av grunnstønad til glutenfritt kosthold. I 1991 var det ca. 3 000 mottakere av grunnstønaden med diagnosen cøliaki. Nå er det nesten 30 000 personer som mottar stønaden. 

Glutenfrie produkter har over tid blitt mer utbredt og prisene har falt. Samtidig har støtten økt frem til i fjor. Regjeringen mener derfor at det er nødvendig å redusere satsene utover det som ble besluttet som følge av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2019. 

Endringene fører til innsparinger på 93 millioner kroner i 2020.