Endringer i støtten til tannregulering

Høyres logo på blå bakgrunn
Vi vil avvikle stønad til de fleste i gruppe c, noe som gjelder 10 000 barn og unge som i dag får støtte til kosmetisk begrunnet tannregulering.
Mange foreldre bruker store beløp på tannregulering av rene kosmetiske grunner. Det er ikke lett for en forelder å si nei til en tannlege som mener noe kan ordnes og staten tar 40% av regning. Staten bør ikke sponse unødvendige forbedringer av barns utseende, og foreldre må ikke påvirkes til kostbare og unødvendige tannbehandlinger. Denne endringen er i tråd med anbefalinger fra helsedirektoratet og prioriteringsutvalget. 
 

Staten subsidierer i dag tannregulering til barn og unge som ikke har behov for det med 40%. Foreldre kan dermed oppleve et press til å bruke store beløp på unødvendig tannbehandling for barna. Det er galt at staten skal bidra til kroppspress, også når det kommer til tenner. Barn som har helsemessig behov for tannregulering vil fortsatt få det.

Dette betyr endringen

Tannstilling kategoriseres i tre kategorier – gruppe a, b og c – der gruppe a har alvorlige tannstillingsfeil, mens gruppe c er den kategorien med minst alvorlige tilstander. Vi vil avvikle stønad til de fleste i gruppe c, noe som gjelder 10 000 barn og unge som i dag får støtte til kosmetisk begrunnet tannregulering. 

Derfor mener Høyre dette er nødvendig

Hvert år begynner om lag 30 000 barn og unge med tannregulering. Dagens støtte utgjør 40 prosent av refusjonstakstene for tannbehandlingen. De faktiske prisene kjeveortopedene tar er ofte betydelig høyere enn refusjonstakstene, slik at barnas foreldre betaler en stor del av kostnadene. Grepet vi nå gjør vil derfor redusere unødvendig behandling og dempe utgiftspresset på barnefamiliene. 

Spørsmål og svar

Vårt barn har startet behandling. Vil vi nå plutselig få en mye større regning?

Svar: Barn og unge som har påbegynt behandling innen utgangen av 2019 blir ikke berørt av innstramningen. 

Fjernes stønaden for alle i gruppe c? 

Svar: Nei, stønaden beholdes for personer som har for lite plass i kjeven slik at det blir trangt. «Trangstilling» har betydning for tannhelse og funksjon, og er ikke bare kosmetisk. Det er de kosmetiske behandlingene som ikke lenger skal få støtte. 

Er dette kuttet faglig forsvarlig? 

Svar: Helsedirektoratet gjorde i 2018 en gjennomgang av stønadsordningene, og mener tilstandene vi nå fjerner støtten til er av kosmetisk karakter. I desember kom det også en offentlig utredning om prioriteringer i blant annet tannhelsetjenestene som også mener dagens ordning ikke er utformet i tråd md prinsippene for prioritering.