Økte gebyrer for de som ikke møter opp til time i helsetjenesten

Høyres logo på blå bakgrunn
Gebyret øker fra 702 kr til 1053 kr, og gjelder ikke for pasienter med psykiske helseutfordringer eller rusproblemer.
Mange pasienter møter ikke opp til avtalt time på sykehuset. Dette binder opp verdifull tid for leger og annet helsepersonell. Det rammer andre pasienter som må vente lenger enn nødvendig. I tillegg koster det sykehusene mye penger. 
Når pasienter ikke møter til avtalt time går det utover andre pasienter som kunne fått hjelp. Hver dag er det ca. 500 timer i sykehusene hvor noen ikke møter opp som avtalt, til tross for at pasientene blir påminnet per sms. Det er viktig at timer som ikke blir benyttet blir avbestilt av pasienten, slik at ventetidene for andre blir kortest mulig. 

Dette betyr endringen

Gebyret øker fra 702 kr til 1053 kr, og gjelder ikke for pasienter med psykiske helseutfordringer eller rusproblemer. Vi øker altså ikke gebyret om timen man ikke møter opp til er innenfor psykiatri eller rusbehandling.  Det er etablert systemer (telefon og til dels nett) for å avbestille timer, og pasienter blir også påminnet per sms om avtalte timer. 

Derfor mener Høyre dette er nødvendig

Når en pasient settes opp til en time i sykehusene er det mye som skal på plass. Den riktige spesialisten setter av tid. Ofte skal undersøkelser gjøres i spesialrom som må reserveres. Mange skal til andre undersøkelser samtidig, for eksempel til røntgen. Det betyr at det også er reservert tid der, og helsepersonellet har dette lagt inn i dagens arbeidsplan. Dette er dyrt for sykehusene og går utover andre som også trenger hjelp. Det skulle derfor bare mangle at gebyret for å ikke møte opp er høyt. 

Spørsmål og svar

Det er vanskelig for mange rus og psykiatripasienter å holde styr på avtaler. Tas dette hensyn til?
Svar: Økningen i gebyret gjelder kun for somatikk. Gebyr for psykiatri og rusbehandling foreslås ikke økt. 
Hva om det oppstår noe uforutsett? 
Svar: Det kreves ikke inn gebyr dersom timen avbestilles innen 24 timer før den avtalte tiden.