Slik er satsingen på karbonfangst og lagring av CO2

Høyres logo på blå bakgrunn
Vi skal redusere utslippene i Norge med minst 45% innen 2030. CCS-lagring kan være et av de viktigste grepene vi har.
Regjeringen foreslår til sammen 628 millioner kroner til arbeidet med CO2-håndtering i 2020.

Skal verden lykkes med å redusere globale klimagassutslipp i tråd med klimamålene og til lavest mulig kostnader, vil fangst og lagring av CO2 være nødvendig. Det slår både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået fast. Norge er verdensledende i denne forskningen, og vi vil få i gang et klima- og industrieventyr i Norge, som hele Europa kan dra nytte av. 

- Vi går opp en sti som ikke er gått før oss, og det må vi være stolte av. Samtidig så er vi nødt til å være tålmodige i hele prosessen. Teknologien må være på plass, lagringen på norsk sokkel må være klar og vi må få på plass en løsning som hele Europa kan dra nytte av, sier Tina Bru, klimapolitisk talsperson for Høyre. 

Både på Norcems sementfabrikk i Telemark og Fortum Oslo Varmes avfallsanlegg på Klemetsrud har de testet CO₂-fangst i liten skala og utreder nå bygging av anlegg i full størrelse, og for det trengs det statlig støtte. Potensielt kan de to anleggene fjerne CO₂ tilsvarende utslippene fra 400.000 fossilbiler årlig.

- Vi har tatt noen for store risikoer når det kommer til CCS tidligere. Nå gjør vi dette gradvis, og det sørger for en forutsigbarhet, kontinutet og økonomisk sikkerhet i prosjektet som vi ikke har sett før, fortsetter Bru. 

Vi skal redusere utslippene i Norge med minst 45% innen 2030. CCS-lagring kan være et av de viktigste grepene vi har. Ikke bare fordi det reduserer utslipp i Norge, men også fordi det kan være til hjelp for andre land i Europa. 

- Nå ser vi at både Klemetsrud og Norcem får positive resultater fra sin forskning, og vi bevilget opp til 365 millioner kroner til å finne et lagringssted på norsk sokkel. Dette kan bli et gigantisk klima- og industrieventyr for Norge, som hele Europa kan få nytte av, avslutter Bru. 

Dette gjør regjeringen i statsbudsjettet: 

  • Bevilger totalt 628 millioner kroner til CO2-håndtering i 2020. 
  • 215 millioner kroner til industriaktørenes arbeid med fullskalaprosjekt. 
  • Støtter forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologier gjennom CLIMIT-programmet. 
  • 160 millioner kroner til CLIMIT-programmet. 
  • 110 millioner til Gassnova
  • 143 millioner kroner til TCM