Sissel Knutsen Hegdal – ordførerkandidat

Hvorfor du skal gi Høyre og meg din stemme i Stavanger kommune

Sissel sin hjertesak

Sammen for Stavanger

Vi har oppnådd mye. Jeg er stolt av det Stavanger vi sammen har skapt, fra å være oljehovedstad til energihovedstad. Jeg har et brennende engasjement for næringslivet. Nye arbeidsplasser skal vokse frem på skuldrene av olje- og gasseventyret. Nå blir det en viktig jobb å skaffe arbeidskraften vi trenger for å ta steget videre inn i det grønne skiftet.

Sammen skal vi ta en aktiv rolle for å utvikle hele kommunen vår. Vi skal legge til rette for at flere kan bo og jobbe i sentrum og samtidig skape gode lokalsamfunn på øyane. Vi har et hav av muligheter og sammen skal vi gripe dem.

Vi vil videreutvikle et mangfoldig kultur- og idrettstilbud, og vi heier på de aktørene som vil skape nytt liv i den flotte kommunen vår.

Høyre vil gi deg muligheten til å ta egne valg og vi vil sikre gode tjenester til alle, gjennom hele livet. Barn skal få muligheten til å bli kjent med lekekamerater i sitt nærmiljø. Derfor skal familier som hovedregel tilbys barnehageplass i nærheten av hjemmet eller arbeidsplassen. Det skal også legges til rette for at eldre, som ønsker å bo hjemme, gis verktøy slik at de i størst mulig grad mestrer egen hverdag. Samtidig skal vi ta et sosialt ansvar for de som faller utenfor.

Jeg mener at Stavanger på sitt beste er når folkevalgte spiller på lag med innbyggere, næringsliv, lag og foreninger.

Sammen skaper vi det beste Stavanger!