Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hovedsaker

Lokalmiljøer

Vi vil legge til rette for boligområder i ulike deler av kommunen, med forskjellige typer boliger, for å møte ulike menneskers behov og ønsker.

Helse og omsorg

Vi vil styrke eldres innflytelse over egen hverdag, ved å tilby større valgfrihet og gi flere valgmuligheter.

Skole og oppvekst

Vi vil beholde nåværende skolestruktur i Stokke kommune.

Barnehager

Vi vil beholde et godt samarbeid mellom skole og barnehage.

Se vår politikk
Erlend Larsen, Ordfører, Stokke
Erlend Larsen
Ordfører, Stokke

Stokke kommune

Vestfold

Kontakt

Sigrun Stangeby Meyer
Leder
Telefon: 90271404

Cathrine Gulbransen
Fylkessekretær
Telefon: 45502316

Send oss en e-post

Våre folk