Kontakt

Adresse

v/ Liv Kari Eskeland, Hystadvegen 53
5416 STORD

Leter du etter en spesiell person?

Se våre politikere

Om Stord Høgre

Stord Høgre ledes av Sverre Olav Svarstad

Stord Høgre meiner kommunen har ansvar for å sikre at alle kommunale tenester vert levert best mogeleg. God fagkunnskap og eit godt arbeidsmiljø for tilsette i kommunen er viktig for å nå slike mål. Stord Høgre trur at kommunen sjølv bør vera best i stand til å levera primærtenester innafor skule og oppvekst, pleie og omsorg, men er open for at private aktørar kan levera tenester innafor einskilde område

Les mer om vår politikk og hjertesaker