Aktuelt

Alf Johan Svele er innstilt som leder av Vestfold og Telemark Høyre.

Lørdag 9. februar avvikles Telemark Høyre og Vestfold Høyre.  Samme dag stiftes Vestfold og Telemark Høyre. Høsten 2018 ble det nedsatt en felles valgkomite fra Vestfold Høyre og Telemark Høyre, som sammen skulle komme med forslag til ny ledelse av Vestfold og Telemark Høyre. Valgkomiteen har bestått av 7 medlemmer, fire fra Telemark og tre fra Vestfold. ...

Helgesen, Hogsnes og Aarvold er Vestfold og Telemark Høyres toppkandidater ved valget neste høst.

Lørdag ettermiddag ble Vestfold og Telemark Høyres valgliste klar. Gunn Marit Helgesen fra Porsgrunn er Vestfold og Telemark Høyres fylkesordførerkandidat. Helgesen får med seg et godt lag med kvinner og menn som har en god alder-, kjønns- og geografisk spredning. Kandidatene på listen er personer med god politisk kompetanse, som er dyktige og engasjerte.    Listen er et godt grunnlag for å få...

Hele folket i arbeid!

Vi blir stadig flere i jobb. Hele 56 000 nye jobber er skapt det siste året, viser nye tall fra SSB. I Telemark er det skapt 1 468 nye arbeidsplasser. Dette viser at regjeringens politikk for nye jobber og flere i arbeid virker! ...

Eit godt budsjett

Det går godt i norsk økonomi , bedriftene investerar meir og stadig fleire kjem i jobb over heile landet. ...

Et godt budsjett for Telemark

Regjeringens fremlegg til statsbudsjett 2019 er godt nytt også for Telemark. Budsjettet har en offensiv kultursatsing som både sikrer gamle kulturminner og gir muligheter for vekst og utvikling, sier fylkesleder Gunn Marit Helgesen og stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen  ...

En våken presse er viktig for demokratiet

Det samme er dedikerte og engasjerte politikere. Pressen har stor makt. Derfor er det viktig at man gjengir de man intervjuer korrekt. Det står å lese i Varden og andre medier at jeg mener fylkesordfører/ politikere skal ha høy lønn. ...

Flere elever fullfører videregående i Telemark

Dette er gode nyheter for både den enkelte og for samfunnet. Når flere elever fullfører videregående opplæring i Telemark viser det at vi er på rett vei, sier Stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen. ...

Jordbruksoppgjøret 2018

Eg vil begynne med å takke Bønder i Norge som bidreg til at me som forbrukerar får trygg og variert mat av god kvalitet, sa stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen fra Stortingets talerstol. ...

Historisk barnehageforslag fra Høyre

Stortinget skal denne våren behandle et historisk forslag til beste for barnehagebarna. For første gang skal det lages en minstestandard for hvor mange voksne det skal være i forhold til antall barn i barnehagen. ...

Plasten ut av havet!

Vår vakre kyst i Vestfold og Telemark er ingen avfallsdynge. Plast, gummi og andre materialer kan bli værende i naturen i hundrevis av år. Det skader både dyr og mennesker, og det skader mulighetene for verdiskaping. ...

Ja til eggdonasjon

Historien, naturen og biologien kan vi. Kvinne og Mann unnfanger barn – kvinne føder. Alt er fint og alle er godt forlikte. Og alt avvik fra dette – er politikk.  Likekjønnede par, infertile par, de som ønsker å avbryte svangerskap og de som ønsker å bruke prevensjon. ...

Nei til eggdonasjon

Endringar i bioteknologiloven handlar om mykje meir enn om eggdonasjon, likevel har eggdonasjon fått størst oppmerksomhet fordi det handlar om korvidt ein meiner at staten aktivt skal gå inn å løyse opp biologiske familieband, det handlar om å tillate å flytte grenser. Eg opplever at denne debatten i stor grad handlar om vaksne sine ønskje om å få barn, og i liten grad ser barnets perspektiv og behov...

Natur, areal og dyreliv henger sammen.

Årsmøte i Telemark Høyre vil påpeke at vi som konservative har et ansvar for å ta vare på natur og dyreliv også for kommende generasjoner. Vi har et særlig ansvar for å ivareta mangfoldet. ...

Forsvaret må fortsatt styrkes

Telemark Høyre vil fremheve regjeringens gode arbeid for å styrke Forsvaret etter regjeringsskifte i 2013, slik at landet blir best rustet til å sikre våre interesser og suverenitet. ...

CO2-fangst i forslaget til Statsbudsjett

Yaras ammoniakkfabrikk i Porsgrunn har drevet CO2-fangst lenge. Det har vært gjennomført vellykkede tester ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo og ved sementfabrikken til Norcem i Brevik og disse 3 vil om kort tid levere sine konseptstudier av CO2-fangst.  ...

Statsbudsjettet 2018 for Telemark

Det settes av statlige midler til å videreføre utbedringen av delstrekninger på E134 mellom Seljord og Åmot i Telemark,  340 millioner kroner til å videreføre utbyggingen av E134 Gvammen–Århus, 235 millioner kroner til Rv 36 Skyggestein–Skjelbredstrand. Prosjektet omfatter bygging av 3,6 km trefelts vei med midtrekkverk i ny trasé. ...

Innlegg i trontaledebatten

Mandag 9. oktober var det høytidelig åpning av det 162. Storting. Tirsdag 10. oktober holdt stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen sitt innlegg i trontaledebatten. ...

Telemark Høyre får 21,8 %

Telemark Høyre får 21,8 % på siste måling, utført av Sentio Research Norge for avisen Varden. Tusen takk for tilliten Telemark! ...

Det er et taktskifte

Aftenposten har tirsdag en forside og tre siders reportasje om at det har blitt færre sykehjemsplasser under Høyre/Frp-regjeringen. Jeg er svært forundret over et slikt oppslag, sier stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen. ...

5 millioner til svømmehall i Porsgrunn.

Torbjørn Røe Isaksen var mandag på Kjølnes i Porsgrunn og hadde med seg en nyhet i sekken. Regjeringen leverer på anlegg - nå kommer det 5 millioner til svømmehall i Porsgrunn. ...

800.000 kroner til Ibsen Venstøp

Dette er har vært en viktig sak for Telemark Høyre, og jeg er glad for at pengene kom raskt på plass, sier Stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen. ...

Større kommuner gir ikke økt sentralisering

Skal kommunene få flere oppgaver, må kommunene bli større. Alternativet til større kommuner er å ta oppgaver bort fra kommunene. Akkurat det er det ingen av nei-partiene som vil si noe om. De sier bare nei. ...

La det som verkar få fortsette!

Høgre vil ha ein skule der elvane lærer alt dei treng for å nå eigne drøymar.   Kunnskap og skule er viktig for Høgre, og i denne stortingsperioden har me gjennomført eit lærarløft for å styrke kompetansen til  lærerane, 5000 lærarar har fått fagleg påfyll så langt. ...

Frykter bråbrems i veiutbyggingen

Veibygging er den beste distriktspolitikken. Dermed er det alvorlig at en eventuell SP/AP-regjering blir avhengig av Rødt, SV og MDG, som alle står samlet i kampen mot veibygging i distriktene. -    Det vil bety bråbrems i veiutbyggingen og sjeldnere lukt av nylagt asfalt, sier stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen. ...

Barnefattigdom

For oss alle, skjærer det i hjertet når vi hører om barn som lider, og barn som lever i fattigdom. Alle barn fortjener en god oppvekst, og en skole som gir muligheter for alle, uavhengig av foreldrenes økonomi. ...

Stor-satsning på samferdsel i Telemark

Det er flere tiår siden vedlikeholdsetterslepet på vei og bane har blitt redusert slik som etter at Høyre overtok makten i 2013. Samferdselsbudsjettet har økt med over 50 prosent, over 20 milliarder kroner. ...

Arbeiderpartiet, formueskatten og hukommelsen

I 2011 var det AP som satt i posisjon. Daværende næringsminister Giske foreslo da å avvikle formuesskatten og erstatte den med eiendomsskatt. Den gangen skjønte Giske at formuesskatten var uheldig for norsk næringsliv. Men, 4 år ute av regjeringskontorene har gitt Ap selektiv hukommelse. Nå rettes skremsels-retorikken mot Høyre som ønsker å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. ...

Verdens beste helsevesen

Oppgjørets time har kommet, vi har hatt 4 år med Høyre i regjering, og 4 år hvor sykehuskøene skulle reduseres. Det er på tide å se hvordan det egentlig har gått med de alt for lange sykehuskøene. ...

Ungdomskandidaten

Marius Roheim Johnsen er Telemark Høyres ungdomskandidat på stortingslisten. Han har plass nummer 5 på listen.   ...

Jeg vil gjerne gi honnør

Jeg vil gjerne gi honnør til ordførere og gruppeledere i Bø og Sauherad som her har vist godt lokalt lederskap i en krevende reform, sier Stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen.   ...

Regionkontoret for NAV til Telemark

Tirsdag kom det en gledelig nyhet, da det er anbefalt å legge NAVs hovedkontor for Vestfold og Telemark til Skien, sier leder av Telemark Høyre Gunn Marit Helgesen. ...

Et ansvarlig jordbruksoppgjør

Det går bra i norsk landbruk; aldri før er det produsert mer mat, investeringene er høye og inntektsveksten er mye høyere enn for andre yrkesgrupper. ...

Fylkesadministrasjon til Telemark

Avgjørelsen i dag var ikke i tråd med Telemark Høyre sitt primære ønske, men vi konstaterer denne beslutningen og er glad for at vedtaket understreker at det legges til grunn at fylkesadministrasjon av de sammenslåtte fylkene Vestfold og Telemark skal ligge i Telemark. ...

Får tilbake drøye 4,6 millioner

Dette er det fjerde året Høyre og FRP sammen med KRF og Venstre sikrer full momskompensasjon for idrettsanlegg. — Ordningen imøtekommer et stort behov, sier Stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen.   ...

Regjeringen og Høyre gjenoppbygger Forsvaret.

Da regjeringen Solberg overtok i 2013 var Forsvarsjefens statusrapport at Forsvaret nærmest var blitt et avviklingsbo. Fartøyer lå til kai og fly stod på bakken. Det manglet penger både til drift og øvelser. ...

Deponisaken

Planene til Norcem og NOAH om å bruke gruvene i Brevik som deponi for farlig avfall har skapt mye debatt og engasjement i Grenlandsområdet. Nå er det vedtatt å konsekvens utrede for slik å få frem faktabasert kunnskap om hva planene innebærer for nærområdet i Brevik og regionen for øvrig.   ...

Gjer sanninga vondt Vedum?

I eit innlegg i Varden skriv Senterpartiets partileiar Trygve Slagsvold Vedum at underteikna har gått hardt  til angrep på Senterpartiet i eit innlegg om politireforma. Det er  feil, eg fortalte bare sanninga om Senterpartiet sin  justispolitikk. ...

Senterpartiet og EØS avtalen

Senterpartiet går til valg på å «skrote» EØS-avtalen. I ulike debatt-innlegg kommer bl.a. stortingskandidat Åslaug Sem-Jacobsen med til dels lettvinte påstander om hvor enkelt det vil være å reforhandle nye handels-avtaler som erstatning for EØS avtalen Norge har inngått. Dessverre blottlegges samtidig en grunnleggende mangel på forståelse av hva en oppsigelse av EØS avtalen vil ha å si for et...

Frå kontortid til responstid

Nærpolitireforma skal flytte politiet frå kontoret og ut blant folk. Det gjev meir tryggleik for deg og meg. Trygve Slagsvold Vedum  og Senterpartiet hevdar at samanslåing av lensmannskontor gjev mindre politi. Påstanden er ikkje rett .  Denne reforma er viktig og heilt nødvendig  og burde ikkje bli gjenstand for politisk spel frå Senterpartiet. ...

Kristendomsundervisning i skolen

Aps landsmøte vedtok nylig å fjerne «K’en» fra KRLE-faget med begrunnelsen at  «AP ønsker å fremme mangfold og toleranse». Dagens regjering, med støtte av KrF    gjeninnførte K-en i navnet i 2013. Det ble bestemt at ca. halvparten av faget skulle handle om kristendom. Faget skulle igjen bli obligatorisk i lærerutdanningen, og ikke et valgfag slik Stoltenberg-regjeringen innførte. ...

Senterpartiet og EØS-avtalen

Det har i den senere tid blusset opp igjen forslag om å «skrote» EØS-avtalen. Senterpartiet programfestet nylig at de ønsker å si opp avtalen. Men hva vil det bety for norske bedrifter? ...

Ny rammeplan for framtidas barnehagar

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har lagt fram ny rammeplan for barnehagane som skal gjelde frå høsten 2017.  Nesten alle barn i Norge går i barnehage men kvaliteten på barnehagetilbudet varierer.  ...

Besøkte Grep og Keops

Telemark Høyres Stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen besøkte onsdag Grep og Keops sammen med Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ...

Viktig å få flere i arbeid

Vi har det godt i Norge, og har gjennom mange år vært i en økonomisk særstilling bl.a. fordi vi har hatt en eventyrlig inntektsstrøm fra oljenæringen. Dette kommer ikke til å fortsette som før, og vi går derfor fra en særstilling til en omstilling. ...

Økte kontantytelser låser folk inn i fattigdom

Barn som vokser opp i familier med de dårligste ressursene er i størst grad utsatt for å oppleve vanskelige hendelser i livet. Det fastslår oppvekstrapporten som barne- ungdoms- og familiedirektoratet la frem fredag. ...

De ekstra lærerne i U-skolen

Fortvilte elever, foreldre og ansatte i U-skolene i Skien har den siste tiden stått frem og bedt for læreren sin. Det er en forståelig reaksjon, når flere lærere fra høsten må slutte. ...

E134 blir hovedstamvei mellom øst og vest

Vi får en veldig bra veiforbindelse fra Oslo til Odda. På sikt håper en også på "armen til Bergen". Dette er i samsvar med vegvesenets tilrådninger. Vegvesen foreslo også at Rv 52 på den andre siden av vidda(Hemsedal)skulle bli den andre hovedstamveien mellom øst og vest. ...

Sats på kvinnene!

Forskning viser at antall kvinnelige gründere er nedadgående, den viser at kvinneandelen blant nyetablerte bedrifter nå er helt nede i 26%! Hvorfor er det sånn, og hva kan vi gjøre med det? ...

Distriktspolitikk

Distriktspolitikk har fått mykje oppmerksomhet i media den siste tida. Det må me bruke positivt for å få markedsført H sin distriktsprofil og svare på utfordringane som oppstår. ...

EØS-avtalen sikrer levende distrikter!

Det er mye snakk om hva som er god distriktspolitikk om dagen, men vi unngår å snakke om et av de fremste distriktspolitiske virkemidlene vi har i Norge - nemlig handelsavtalene våre med utlandet. ...

En fortsatt god skolepolitikk

Etter snart fire år i regjering, viser Høyre at vi er det kunnskapspartiet som vi alltid har vært, og som vi alltid kommer til å være. I løpet av perioden ser vi at mobbetallene går ned,gjennomføringen går opp, elevene får bedre karakterer i grunnskolen, flere elever søker seg til yrkesfag og fraværet går kraftig ned. Dette er en positiv utvikling vi ønsker skal fortsette. ...

Oppgradering av Notodden Flyplass

Notodden Flyplass er i dag drevet av Notodden Flyplass AS som er 100% eid av Notodden Kommune. Flyplassen er en del av en statlig tilskuddsordning for ikke-statlige flyplasser. Midlene er knappe og tilskuddene er ikke tilstrekkelig for å sikre driften av flyplassen. ...

Den moderne bonden

Dersom ein ønskjer stillstand i distrikta så er Sp og Ap eit val, men dersom ein ønskjer utvikling i distrikts-Norge må ein stemme Høgre ! ...

Høyres industri- og næringspolitikk virker!

Satt i bilen her på lørdag og hørte på LO-radio, der en fremtredende AP-politiker fritt fikk utfolde seg om Regjeringens «forferdelige politikk som struper norsk næringsliv og industri». Han hevdet at industri- og næringsliv nå hungret etter en ny AP-ledet Regjering. Han tar heldigvis feil! ...

Senterpartiet vil ha et kontorpoliti

Jeg må stille spørsmålet, om Senterpartiet mener at kriminalitet bare skal forekomme mellom kl. 09-14 hver torsdag, når lensmannskontoret er åpent? Det har jeg liten tro på, sier Stortingsrepresentant, Solveig Sundbø Abrahamsen. ...

«Post-truth» var årets internasjonale nyord i 2016. I ”postfaktasamfunnet” regjerer propaganda over fakta.

I forrige uke har en asylsak fått emosjonene til å løpe løpsk i både sosiale og tradisjonelle medier. Kommentarfeltene er fulle og indignasjon og opprørte følelser. De færreste har verken sett på realitetene eller bakgrunnen. Det har vært mer beleilig å finne en å skylde på. Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har stått lagelig til. Statsråden det er så lett å hate. ...

Kutt i tilbudet til psykisk syke

De varslede kuttene ved Sykehuset Telemark innen tjenester for psykiatriske pasienter, bekymrer mange med meg! Det er ikke så ofte at noen roper opp om kutt i denne sektoren.  For mange er psykiske lidelser fortsatt tabubelagt, og kunnskapsnivået rundt rus-/ og psykiatri kan tidvis være lavt, men dette dreier seg faktisk om noen av de svakeste gruppene i vårt samfunn! De roper ikke så høyt. ...

Urimelig kritikk av miljøvernminister Helgesen,

I det siste har vi sett at statsråd Helgesen har blitt sterkt kritisert for å ha begrenset rovdyrnemdenes fellingsvedtak fra 47 til 15 av Norges 68 registrerte ulver. Rovdyrdebatten er dessverre alt for følelsesladet og for lite kunnskaps- og erfaringsbasert, skriver Fylkestingsrepresentant, Per Lykke og formannskapsmedlem, Petter Ellefsen, som i dette innlegget tar miljøvernminister Helgesen i...

Juletradisjoner til besvær

Fra tid til annen dukker det opp historier fra det ganske land, der vi leser om barnehager og skoler som på ett eller annet vis forsøker å viske ut vår kristne kulturarv på det jeg vil kalle «toleransens alter», i en slags misforstått tro på at bare vi legger til side vår egne tradisjoner og spor av religiøse symboler, vil alle barn føle seg velkommen og ivaretatt i vårt store fellesskap.  ...

Stortingslisten 2017

Solveig Sundbø Abrahamsen ble på nominasjonsmøtet tirsdag 29. november valgt som Telemark Høyres førstekandidat på stortingslisten. ...

God omsorg er viktig for denne regjeringa.

Det kreves mykje av foreldre med kronisk sjuke barn som treng konstant hjelp og oppfylging. Derfor har vi innført rettighetsstyrt personlig assistanse som skal bidra til at personer med stort behov for bistand kan leve sjølvstendige og aktive liv. Det er ein milepæl som mange har kjempa for lenge.  ...

Ei sterk skognæring i Telemark

Skognæringa i Telemark har eit stort potensiale for vidare vekst i ei grøn framtid. Skog –og trenæringa i Telemark har store moglegheiter for auka vekst i åra som kjem. Høgre vil legge til rette for at næringa kan auke sin konkurransekraft , og utvikle nye marknadsområde.  Denne månaden kom regjeringa med Skogmeldinga , som skal bidra til auka lønnsemd for næringa. ...

Ventetidene fortsetter å gå ned i Helse Sør-Øst

I dag offentliggjorde Helsedirektoratet nye ventetidstall for norske sykehus. I Helse Sør-Øst har ventetidene i gjennomsnitt gått ned med hele 9 dager sammenlignet med samme tid i fjor. Det er mer enn landsgjennomsnittet. Helse Sør-Øst hadde nest lavest gjennomsnittlig ventetid i landet med 57 dager. ...

Er redd for kraftig forsinkelse for InterCity-traseen på Vestfoldbanen

Skien, Porsgrunn og Bamble Høyre ser med stor uro på at Regjeringen i forslag til statsbudsjett har redusert takten på planlegging og utbygging av bl.a. InterCity strekningen på Vestfoldbanen. Lokalforeningene har sammen henvendt seg til departementet, samferdselskomiteen og Høyres jernbanepolitiske talsmann, Nils Aage Jegstad, der de gir utrykk for sin bekymring. Skien, Porsgrunn og Bamble Høyre...

To kvinner på topp

To kvinner på toppen av stortingslisten er forlaget fra Sauherad Høgre. Høyreforeningen i Midt-Telemark avholdt sin prøvenominasjon mandag  24. oktober. Møtet valgte å sette Solveig Sundbø Abrahamsen og Emilie Schäffer på de to første plassene i sin prøvenominasjon. ...

Psykisk helse og rus

Norge er eit av verdas beste land å bu i. Likevel er det fortsatt menneske som ikkje får den hjelpa dei treng. Derfor fortsett Høgre-Frp regjeringa å ta grep for å lyfte svake grupper i forslaget til statsbudsjett for 2017. ...

Nye fraværsregler i skolen virker!

Den nye fraværsregelen i skolen har satt sinnene i kok hos mange.  Skoleåret består av 190 dager. 175 dager er helger og feriedager. I tillegg kan du altså være borte fra skolen – uten gyldig grunn – i ytterligere 10 % av skoledagene, altså 19 dager og fremdeles få karakterer. ...

Grunn til forsiktig optimisme

Ledigheten kan vere på veg ned.  Økonomer og bedrifter melder nå om forsiktig optimisme.  Denne veka har det kome fleire positive meldingar om norsk økonomi.  ...

Listen for prøvenominasjon er klar

Etter innspill og forslag fra lokalforeninger har nominasjonskomiteen i Telemark Høyre funnet frem til 29 navn på kandidater som skal være med i en prøvenominasjon til Stortingslisten 2017. ...

Hva mener Telemark Høyre

Lurer du litt på hva vi i Telemark Høyre står for? Her kan du lese fylkestingsprogrammet for perioden 2015-2019. Bruke stemmeretten til høsten, og stem på Høyre....

Eit godt budsjett blei enda betre!

Som telemarking er eg også stornøgd med at i budsjettforliket med Krf og V kom  på plass med såkornfond for Telemark/Agder, omstillingsmidlar til Tinn kommune, pengar til Telemarkskanalen og Lysbuen museum, skriver Stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen.

Høgre sviktar ikkje E134

Det hastar å gi trafikken mellom øst og vest meir forutsigbare forhold, særlig på vinterstid, skriver Solveig Sundbø Abrahamsen, Stortingsrepresentant Telemark Høgre. ...

Slutt å snakke ned storsatsinga på E-134

I årevis har norske vegar lidd under stykkevis og delt utbygging, utan noko heilskapleg prioritering og plan. No har regjeringa tatt ei historisk avgjerd, nemleg at det skal prioriterast to hovudvegar som skal rustas opp til fullgod standard – ein standard som er ein europaveg verdig. At E134 er vald som ein av desse, betyr at vegen endeleg blir prioritert, skriver Toril Eidsheim og Solveig Sundbø...

Heddas vådeskudd

Hedda Foss-Five har uttalt at det er nå arbeidet med å velge nytt hovedsete for politidistriktet starter. Jeg må si at denne uttalelsen fremstår mer som en verbalvådeskudd enn noe annet.

Når psykdom rammer...

De fleste av oss opplever gjennom et langt liv at enten en selv eller noen av våre nærmeste blir syke. Slik er livets gang. Allikevel er det en type sykdom som fremdeles – i 2015 er forbundet med mystikk, ja nesten tabu, nemlig når «psyken» rammes.