Arbeiderpartiet, formueskatten og hukommelsen

I 2011 var det AP som satt i posisjon. Daværende næringsminister Giske foreslo da å avvikle formuesskatten og erstatte den med eiendomsskatt. Den gangen skjønte Giske at formuesskatten var uheldig for norsk næringsliv. Men, 4 år ute av regjeringskontorene har gitt Ap selektiv hukommelse. Nå rettes skremsels-retorikken mot Høyre som ønsker å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.


Det er underlig hvordan enkelte politiske partier endrer holdninger når det nærmer seg valg, alt ettersom de befinner seg i posisjon eller opposisjon.

I 2011 var det AP som satt i posisjon. Daværende næringsminister Giske foreslo da å avvikle formuesskatten og erstatte den med eiendomsskatt. Den gangen skjønte Giske at formuesskatten var uheldig for norsk næringsliv. Men, 4 år ute av regjeringskontorene har gitt Ap selektiv hukommelse. Nå rettes skremsels-retorikken mot Høyre som ønsker å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.

Høyre får støtte fra en nylig NHO-undersøkelse. Der sier åtte av ti bedrifter at de er sikre på/tror at bedriftene vil kunne ansette flere folk i løpet av de kommende 3-5 år, hvis formuesskatten fjernes på arbeidende kapital.

En like stor andel tror det vil skapes færre arbeidsplasser de neste tre-fem årene hvis formuesskatten økes. Dette er i tråd med det Høyre hele tiden har hevdet. Formuesskatten har betydning for sysselsettingen. Bedriftene vil ansette flere hvis formuesskatten på arbeidende kapital forsvinner. I dag må bedriftene faktisk betale formuesskatt og prioritere det fremfor investeringer.

Et annet aspekt her er at formuesskatten påvirker konkurranseforholdene i et internasjonalt marked. Norske bedriftseiere forskjellsbehandles ved at de får større skatteutgifter enn sine utenlandske konkurrenter. I den nevnte undersøkelsen svarer åtte av ti at de er enige i en slik påstand.

Det interessante er at Tesla-gründer Elon Musk, hvis han var norsk, ville ha måttet betale en formuesskatt på 2,6 milliarder kroner, samtidig som selskapet taper milliarder. Dette gir bare et bilde på at denne særnorske skatten må bort.

Jeg registrerer at AP og LO`s valgkampmaskineri har satt i gang der de over det ganske land går til angrep på Høyres ønsker om å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. AP-ordførere rundt om hevder at denne særnorske skatten er nødvendig for å opprettholde velferdstilbudene i kommunene.

Men, har ikke de samme partiene lært at pengene må tjenes før de kan deles ut? Folk må ha arbeid, og som også NHO-undersøkelsen viser, vil antall arbeidsplasser øke når formuesskatten reduseres. Flere i arbeid, betyr flere skatteinntekter inn, og færre på passive stønader. Kun slik vil velferden kunne opprettholdes i en tid med fallende oljeinntekter, etter mitt syn.